Kariyer

Lunes Yapı

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Şirket’te çalışan her personelin, organizasyonel yapıdaki konumunun gerekli kıldığı takımların üyesi olma sorumluluğunu kavramasına ve üyesi bulunduğu takımların ruhuna uygun davranmasına ilişkin tutum-davranış alışkanlığının edindirilmesi esastır. Organizasyonun her düzeyindeki kadrolarında mümkün olan en kalifiye ve yetenekli personeli bulundurmak bağlamında aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınır:

  • Gereğinden fazla personel istihdam etmemek ve personelin en yüksek verimle çalışmasını sağlamak;
  • Görevin gereklerine uygun yetkin personelin görevlendirilmesini gerçekleştirmek, tüm personele yetenek ve yeterliklerine göre yetişme ve gelişme imkânları sağlamak;
  • Personelin kişiliğine saygı duymak, özlük işlerine ilişkin haklarının korunmasını sağlamak;
  • Personeli başarıya teşvik etmek, ödüllendirmek, bilgi ve görgüsünü artırmak, Boşalan kadrolara bünye içinden eleman (yetkin personel) yetiştirme çabasını göstermek ve bu yerlere yerleştirmede Şirket içinde yetişen personele öncelik tanımak;
  • Personeli, kendisini ilgilendiren konularda zamanında haberdar etmek, görüş ve fikirlerini ilgili yönetim kademelerine kolaylıkla bildirmelerini sağlayacak haberleşme usullerini geliştirmek;
  • Tüm yöneticileriyle birlikte, personelin çalışma isteklerini geliştirici bir iş ortamı meydana getirmek ve iyi beşeri ilişkilerin tesis edilmesini sağlamak.

Özgeçmişinizi gönderin: info@lunesyapi.com.tr